• Vazgeç
    Filtrele
  • Müzayede Kataloğu (PDF)
Filtrele

Safi Hat Müzayedesi

Atik Müzayede, güncel fiyatlara %15 komisyon + ürün KDV'si ekleyecektir. 

Müzayede sonunda 10 gün içinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Ödeme yapmayan alıcı üyelikten çıkarılır.​

Yeni üyelerin ilk müzayedelerinde pey limitleri toplam 5000 TL'dir. Üst pey verebilmeleri için Müzayede Yönetimi'ne referans sunmaları şarttır.  

Currency Converter:
Lot: 35 » Hat

Hattat Emin Barın Besmele Hat Levha

Hattat Emin Barın, divani istif besmele, küçük ebat, hatib ebru pervazlı, ölçü: Çerçeve içi 15x16 cm

Hattat Emin Barın, (1913-1987) Bolu’da dünyaya geldi. Yüksek tahsilini 1932 yılında İstanbul Dârü’l-mu’allimîn’de tamamladı. Bir müddet Bolu’da öğretmenlik yaptı. 1937 yılında Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cilt eğitimi aldı. 1938-1944 arasında devlet bursu ile gittiği Almanya’da ciltçilik üzerine ihtisas yaptı. Milli Eğitim Basımevi, Güzel Sanatlar Akademisi’nde vazife aldı. 1968-1971 arasında Gülbenkyan Müzesi’ndeki İslami yazma kitapların restorasyonu için Portekiz’de bulundu.1987 yılında Hakk’a yürüdü.    

Detaylar
Lot: 36 » Hat

Hattat Emin Barın Celi Divani Müsenna

Hattat Emin Barın, celi divani müsenna dairesel istif hat eskizi imzalı, ölçü: 26x33 cm

Hattat Emin Barın, (1913-1987) Bolu’da dünyaya geldi. Yüksek tahsilini 1932 yılında İstanbul Dârü’l-mu’allimîn’de tamamladı. Bir müddet Bolu’da öğretmenlik yaptı. 1937 yılında Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cilt eğitimi aldı. 1938-1944 arasında devlet bursu ile gittiği Almanya’da ciltçilik üzerine ihtisas yaptı. Milli Eğitim Basımevi, Güzel Sanatlar Akademisi’nde vazife aldı. 1968-1971 arasında Gülbenkyan Müzesi’ndeki İslami yazma kitapların restorasyonu için Portekiz’de bulundu.1987 yılında Hakk’a yürüdü.    

Detaylar
Lot: 37 » Hat

Hattat Emin Barın Celi Meşk

Hattat Emin Barın, celi divani meşk, "Tevfik Barın" yazılı, imzalı, ölçü: 9x20 cm

Hattat Emin Barın, (1913-1987) Bolu’da dünyaya geldi. Yüksek tahsilini 1932 yılında İstanbul Dârü’l-mu’allimîn’de tamamladı. Bir müddet Bolu’da öğretmenlik yaptı. 1937 yılında Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cilt eğitimi aldı. 1938-1944 arasında devlet bursu ile gittiği Almanya’da ciltçilik üzerine ihtisas yaptı. Milli Eğitim Basımevi, Güzel Sanatlar Akademisi’nde vazife aldı. 1968-1971 arasında Gülbenkyan Müzesi’ndeki İslami yazma kitapların restorasyonu için Portekiz’de bulundu.1987 yılında Hakk’a yürüdü.    

Detaylar
Lot: 38 » Hat

Hattat Emin Barın Besmele

Hattat Emin Barın, müsenna besmele eskizi, imzalı, ölçü: 14x20 cm

Hattat Emin Barın, (1913-1987) Bolu’da dünyaya geldi. Yüksek tahsilini 1932 yılında İstanbul Dârü’l-mu’allimîn’de tamamladı. Bir müddet Bolu’da öğretmenlik yaptı. 1937 yılında Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cilt eğitimi aldı. 1938-1944 arasında devlet bursu ile gittiği Almanya’da ciltçilik üzerine ihtisas yaptı. Milli Eğitim Basımevi, Güzel Sanatlar Akademisi’nde vazife aldı. 1968-1971 arasında Gülbenkyan Müzesi’ndeki İslami yazma kitapların restorasyonu için Portekiz’de bulundu.1987 yılında Hakk’a yürüdü.    

Detaylar
Lot: 40 » Hat

Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden Divani Hat Levha

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden divani hat levha, büyük ebat divani istif çift satır hat, imzasız, ölçü: çerçeve içi 64x22 cm

Hattat Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, (1898-1946) İstanbul’da doğdu, ilk yazı dersini Haseki Gülşen-i Maarif Rüşdî Mektebi’nde hocası Hâmid Aytaç’tan aldı. Sülüs ve nesihi Aytaç’tan, dîvânî ve rık’a dersleri  Ferîd Bey’den aldı. Ardından önce Sanayi-i Nefîse Mektebi’nde ardından Medresetü’l-hattatîn’de eğitim aldı. Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulusi Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den 1918’de mezun oldu. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde, Matbaa-i Askeriye Hattatlığı’nda, Evkaf Matbaası’nda, Devlet Matbaası Hattatlığı’nda vazife aldı. 1940’larda eski eserlerin restorasyon çalışmalarında çalıştı. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde dersler verdi. Akademiden 1962 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası yazı çalışmalarına Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, 1964 yılında geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle vefat etti. Kabri Kozlu Mezarlığı’nda bulunuyor.

Detaylar
Lot: 41 » Hat

Hattat Halim Özyazıcı Meşk

Hattat Halim Özyazıcı, önlü arkalı sülüs divani meşk, harf müfredatı, Rabbiyesir duası ve Sultan Mehmed Reşad Tuğrası çalışması, sayfanı üç yerinde imza mevcut, ölçü: 23x35 cm

Hattat Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, (1898-1946) İstanbul’da doğdu, ilk yazı dersini Haseki Gülşen-i Maarif Rüşdî Mektebi’nde hocası Hâmid Aytaç’tan aldı. Sülüs ve nesihi Aytaç’tan, dîvânî ve rık’a dersleri  Ferîd Bey’den aldı. Ardından önce Sanayi-i Nefîse Mektebi’nde ardından Medresetü’l-hattatîn’de eğitim aldı. Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulusi Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den 1918’de mezun oldu. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde, Matbaa-i Askeriye Hattatlığı’nda, Evkaf Matbaası’nda, Devlet Matbaası Hattatlığı’nda vazife aldı. 1940’larda eski eserlerin restorasyon çalışmalarında çalıştı. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde dersler verdi. Akademiden 1962 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası yazı çalışmalarına Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, 1964 yılında geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle vefat etti. Kabri Kozlu Mezarlığı’nda bulunuyor.

Detaylar
Lot: 42 » Hat

Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden Nesih Şiir Doğum Kaydı

Hattat Halim Özyazıcı terekesinden, 1937 tarihli doğum kaydı, ölçü: 18x27 cm

Hattat Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, (1898-1946) İstanbul’da doğdu, ilk yazı dersini Haseki Gülşen-i Maarif Rüşdî Mektebi’nde hocası Hâmid Aytaç’tan aldı. Sülüs ve nesihi Aytaç’tan, dîvânî ve rık’a dersleri  Ferîd Bey’den aldı. Ardından önce Sanayi-i Nefîse Mektebi’nde ardından Medresetü’l-hattatîn’de eğitim aldı. Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulusi Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den 1918’de mezun oldu. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde, Matbaa-i Askeriye Hattatlığı’nda, Evkaf Matbaası’nda, Devlet Matbaası Hattatlığı’nda vazife aldı. 1940’larda eski eserlerin restorasyon çalışmalarında çalıştı. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde dersler verdi. Akademiden 1962 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası yazı çalışmalarına Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, 1964 yılında geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle vefat etti. Kabri Kozlu Mezarlığı’nda bulunuyor.

Detaylar
Lot: 43 » Hat

Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden Talik Tesbihat

Hattat Halim Özyacıcı terekesinden, talik kıta, tesbihat, ölçü:14x21 cm

Hattat Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, (1898-1946) İstanbul’da doğdu, ilk yazı dersini Haseki Gülşen-i Maarif Rüşdî Mektebi’nde hocası Hâmid Aytaç’tan aldı. Sülüs ve nesihi Aytaç’tan, dîvânî ve rık’a dersleri  Ferîd Bey’den aldı. Ardından önce Sanayi-i Nefîse Mektebi’nde ardından Medresetü’l-hattatîn’de eğitim aldı. Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulusi Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den 1918’de mezun oldu. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde, Matbaa-i Askeriye Hattatlığı’nda, Evkaf Matbaası’nda, Devlet Matbaası Hattatlığı’nda vazife aldı. 1940’larda eski eserlerin restorasyon çalışmalarında çalıştı. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde dersler verdi. Akademiden 1962 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası yazı çalışmalarına Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, 1964 yılında geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle vefat etti. Kabri Kozlu Mezarlığı’nda bulunuyor.

Detaylar
Lot: 51 » Hat

Hattat Mahmud Öncü Celi Sülüs Ayet Hat Levha

Hattat Mahmud Öncü, celi sülüs istif ayet-i kerime hat levha, kenar kısımları Mustafa Düzgünman ebrulu, Ali İmran suresi 185. ayet “ Ve ma hayatud dünya illa meta-ul gurur.” (Zaten dünya hayatı aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir.), ölçü: çerçeve içi 60x35 cm

Hattat Mahmud Öncü, (1913) İstanbul’da dünyaya geldi. Hafızlığı babası Teşvikiye İmamı merhum İlyas Hocadan tamamladı. Sadeddin Kaynak ve İzmirli merhum Rakım Elkutlu'dan musiki öğrendi. Eğitimine Balıkesir Ziraat Okulu’nda başladı, sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Akademide Hacı Kâmil Efendi, Hacı Nuri Bey ve Hacı Halim Efendi’den ders aldı. Ankara Kocatepe Camii’nin kuşak, kubbe, kapı ve mahfil yazılarını yazdı. Edirne Selimiye Camii’nin restorasyonunda görev aldı. Beşiktaş Kaptan İbrahim Ağa Camii ile Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, Libya, ABD'de cami yazıları yazdı. Tuğra üzerine uzmanlaştı.

Detaylar
Lot: 52 » Hat

Hattat Mahmud Öncü Celi Sülüs Hat Levha

Hattat Mahmud Öncü, celi sülüs ayet istif, “Allahu Kerimun” (Allah Cömerttir) yazılı, 1985 tarihli, ölçü: 32x42 cm

Hattat Mahmud Öncü, (1913) İstanbul’da dünyaya geldi. Hafızlığı babası Teşvikiye İmamı merhum İlyas Hocadan tamamladı. Sadeddin Kaynak ve İzmirli merhum Rakım Elkutlu'dan musiki öğrendi. Eğitimine Balıkesir Ziraat Okulu’nda başladı, sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Akademide Hacı Kâmil Efendi, Hacı Nuri Bey ve Hacı Halim Efendi’den ders aldı. Ankara Kocatepe Camii’nin kuşak, kubbe, kapı ve mahfil yazılarını yazdı. Edirne Selimiye Camii’nin restorasyonunda görev aldı. Beşiktaş Kaptan İbrahim Ağa Camii ile Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, Libya, ABD'de cami yazıları yazdı. Tuğra üzerine uzmanlaştı.

Detaylar
Lot: 85 » Hat

Hattat Halim Efendi Baskı Zerendud Nazar Ayeti Hat Levha

Baskı zerendud hat levha, nazar ayeti, ketebe El Hac Halim gaferallahü, haliyle, 1371 tarihli, ölçü: 35x33 cm

Hattat Mustafa Abdülhalim Özyazıcı, (1898-1946) İstanbul’da doğdu, ilk yazı dersini Haseki Gülşen-i Maarif Rüşdî Mektebi’nde hocası Hâmid Aytaç’tan aldı. Sülüs ve nesihi Aytaç’tan, dîvânî ve rık’a dersleri  Ferîd Bey’den aldı. Ardından önce Sanayi-i Nefîse Mektebi’nde ardından Medresetü’l-hattatîn’de eğitim aldı. Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulusi Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den 1918’de mezun oldu. Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde, Matbaa-i Askeriye Hattatlığı’nda, Evkaf Matbaası’nda, Devlet Matbaası Hattatlığı’nda vazife aldı. 1940’larda eski eserlerin restorasyon çalışmalarında çalıştı. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde dersler verdi. Akademiden 1962 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası yazı çalışmalarına Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, 1964 yılında geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle vefat etti. Kabri Kozlu Mezarlığı’nda bulunuyor.

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 1
sonraki